Verslag

Schuldhulpmaatje – voortgangsbericht

In 2013 hebben ongeveer 25 mensen een cursus gedaan om “maatje” te worden voor de mensen die in Houten in de schuldhulpverlening zitten of preventief te helpen bij mensen met betalingsachterstanden. Eén van hen heeft zich verder bekwaamd op dit gebied. Zij helpt de gemeente Houten nu om een “maatje” te koppelen aan iemand met schulden.

Men kijkt daarbij wie het “maatje” is; het “maatje” heeft zelf voorkeuren aan kunnen geven, en wie de persoon is die hulp nodig heeft. Men  probeert een goede match te maken. Dan worden deze twee mensen aan elkaar voorgesteld in een kennismakingsgesprek en allebei mogen ze zeggen of het klikt met elkaar. Als dat zo is, worden ze gekoppeld. Het “maatje” bezoekt dan regelmatig de hulpontvanger thuis. Ze bespreken beiden welke problemen er zo al zijn en zoeken naar een oplossing, ook in praktische zin. Het is de bedoeling dat er een gelijkwaardige relatie ontstaat en dat de hulpontvanger actief aan de gang gaat om de schuldproblematiek op te lossen zodat er voor de hulpontvanger uiteindelijk een werkbare situatie ontstaat waarin naar omstandigheden redelijk tot goed geleefd kan worden. http://www.schuldhulpmaatje.nl/;Willeke Stolk [w.stolk@casema.nl]

Pro-life werkgroep gestart

Prolife

‘Vanuit een aantal kerken in Houten is een werkgroep opgericht als reactie op de vestiging van de Casa-kliniek naast de Eskolkerk, waar onder meer abortussen uitgevoerd worden. De werkgroep werkt samen met Siriz, een landelijke organisatie die hulp en opvang biedt bij onbedoelde zwangerschappen, die als doel heeft in Houten een hulppost op te starten.

Vorige maand werd er in de Eskolkerk een informatiebijeenkomst gehouden over dit thema. Er was die avond een presentatie van Siriz. Op zeventien plaatsen in Nederland heeft Siriz een hulppost. De organisatie wil ook graag een hulppost in Houten. Voor het opzetten van die hulppost werden vrijwilligers en donateurs gevraagd. Voorzitter Kors van der Ent, verbonden aan de Eskol-kerk, gaf aan dat de kerk snel wil handelen als reactie op de komst van de kliniek van Casa (Centra voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus).

Inmiddels is er dus een werkgroep opgestart, onder de naam ProLife. De werkgroep bestaat uit zes leden van vijf verschillende kerken en werkt nauw samen met Siriz. De komende weken maken de werkgroepleden een werkplan voor de komende jaren, waar de doelen worden beschreven. Eind april wordt in Houten gecollecteerd voor Siriz. k.vanderent@filternet.nl (overgenomen ’t Groentje)

Seniorenwerk – 15 april

seniorenwerk

Het seniorenplatform krijgt steeds meer vorm. We het zomerprogramma in enveloppen gedaan en bij de senioren rondgebracht. Daar zat ook een uitnodiging bij voor het senioren Passiefeest. Dat werd gehouden op 15 april  in de Opstandingskerk, zie website pghouten.nl.

De diensten in de instellingen lopen heel goed, het zijn steeds meer oecumenische diensten, waar iedereen erg blij mee is. We hebben een grote groep vrijwilligers die de mensen van hun kamer halen en in de dienst brengen. Steeds meer mensen zitten in een rolstoel of kunnen zelf de weg niet vinden. Willeke Stolk [w.stolk@casema.nl]

Hart voor relaties – 8 april

Hart voor relaties

Rondom Hart voor Relaties zijn twee inspirerende avonden geweest met mensen van de  NGK, EGH, RK, PGH en genodigden met professionele kennis omtren relaties(huisarts, CJG maatschappelijk werker relatietherapeut).  Er is kennis gedeeld over wat in Houten de vragen en aandachtspunten zijn rondom relaties (Houten heeft een hoog scheidingspercentage) en wat dat betekent voor kinderen. De aanwezigen hebben een droom geformuleerd: een contactpunt waar ieder in Houten terecht kan over relaties, relaties zijn in Houten bespreekbaar, en het werken aan relaties is ook een luchtig thema dat met cabaret, diner, of in een relatiecafé aan de orde komt. De groep wil graag samen als kerken de schouders eronder zetten,  om een goede aanbod te formuleren, waar iedere Houtenaar terecht kan. Op 8 april werd in de Opstandingskerk een bijeenkomst gehouden waarin we, op basis van een inventarisatie van wat er al is, de gezamenlijke ambitie voor het vervolg werd geformuleerd.  Meedenkers welkom! Ton van Bergeijk en Niek de Vries, familievanbergeijk@gmail.com; niek@niek.nu

Feest van Ontmoeting – verslag bijeenkomst met ‘medelanders’.

Zo heb ik de Nieuwjaarsontmoeting op 5 januari met onze medelanders ervaren. Velen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven en kwamen met lekkere dingen uit eigen traditie naar de ontmoetingsruimte van de Opstandingskerk.

Dat werd dus een waar proef- en smulfestijn! Met bijvoorbeeld ‘dobbelsteentjes’, sesamkoeken, baklawa, maar ook ‘onze’ appeltaart en oliebollen. Een gelegenheidsbandje met piano, trekharmonica en tabla zorgde voor gezellige (achtergrond)muziek. We werden hartelijk verwelkomd door de organisatoren en door ‘onze’ Martin Snaterse en Mw Meike Hettinga namens de RK kerk. Wat is het bijzonder boeiend om met mensen van een andere cultuur te praten, ook al is de taal soms een “hobbel”. Gelukkig was iedereen welwillend om steeds opnieuw uitleg te geven, zodat we elkaar toch wat beter leerden kennen.

Burendag

De tijd bleek tekort om met iedereen te praten, want we gingen ook nog een (Surinaams!) lied instuderen; daarbij wisselden we “hete” stenen van hand tot hand, hetgeen voor veel hilariteit zorgde.  Bij de kinderactiviteit hadden de kinderen muziekinstrumentjes gemaakt, wat een extra dimensie aan het lied gaf. Het samenzijn voelde inmiddels als één grote familie. Jammer dat het feest alweer voorbij is, maar we hopen dat er nog vele interculturele ontmoetingen zullen volgen in welk verband dan ook!

Een dankbare deelneemster, Betsy Geytenbeek.

Filmpje Omroep Houten