Interkerkelijk Diaconaal Overlegorgaan Houten (IDO)

De heer Joop Herwijnen was drijvende kracht achter het idee om de diaconieën en caritas van de diverse plaatselijke kerken samen te brengen in het Interkerkelijk Diaconaal Overleg.

Het IDO is in 2004 opgezet door pastores en leden van verschillende kerken in Houten om gezamenlijk een aanspreekpunt naar de Gemeente te zijn. Bedoeling is daarmee gezamenlijk allerlei maatschappelijke onderwerpen aan te kunnen pakken onder het motto “samen sterker”.

Het IDO is een interkerkelijk overlegorgaan, waarin participeren de diaconale organen van de RK parochie, NH gemeente Sion, de SOW
Gemeente, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt en de Nederlandse Hervormde Kerk.

informatie:
E.van Miltenburg