Downloads

Downloads

Overzicht van activiteiten:

 • Download de flyer voor activiteiten van MEER in Houten 
 • De Sionkerk heeft een activiteitenwaaier gemaakt

Publicaties op het gebied van maatschappij en gemeente

 • HOUTEN CENTRUM PHB 2011 Rapport def
 • HOUTEN eindverslag proeftuin gekantelde arrangementen
 • Beleidsadvies sociale armoede gemeente -GGD
 • BIJ Plan van aanpak Houten Mentaal Vitaal versie 2
 • Deze tijd vraagt om diaconie nieuwe stijl Carla van der Vlist  FD 24 maart
 • Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek Houten, algemene versie
 • FNV Lokale Monitor Werk Inkomen en Zorg 2012
 • Het andere gezicht van de kerken
 • Maatschappelijke participatie Houten 2011 WMO
 • NIEUWE GEMEENTETAKEN Wim Roelofs
 • Plan van Aanpak Mentaal Vitaal- bijlagen
 • Vijf trends rond armoede
 • Voor wat hoort wat- Jansens
 • Vrijwillig effectief en efficiënt Handreiking Verwey Jonker