Week van gebed

Van zo. 20 – zo. 27 januari 2019 is de internationale Week van gebed 2019. In Houten doen we traditiegetrouw ook mee.

In de Kapel van de Opstandingskerk (Het Kant 1, 3995 GZ Houten) is elke ochtend van de werkdagen van 7 tot 7.20 uur in die week een ochtendgebed in het teken van de gebedsweek.

En ook elke avond van 19 tot 19.45 uur (dus 8x slechts een klein uurtje) in het Huis van Gebed de TENT aan de Boekweitoord 48. Door deze tijd kunnen mensen daarna eventueel nog naar een andere bijeenkomst of vergadering. Daar volgen we het vastgestelde rooster waarbij steeds iemand uit de verschillende kerken de leiding heeft. Maarten Pijnacker Hordijk (mailadres  bedrijfsgebed@gmail.com)  coordineert e.e.a.